УСВА  
Українська Спілка ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Всеукраїнська добровільна, самостійна громадська організація інвалідів, учасників бойових дій та учасників війни в Афганістані, воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах, членів сімей загиблих, а також інших громадян України, які всебічно сприяють діяльності Спілки і беруть участь у реалізації її програм та заходів.

Головна мета УСВА

Консолідація і координація зусиль ветеранів війни, сімей загиблих, їх об'єднань у справі широкого, більш ефективнішого використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх законних політичних, економічних, соціальних прав, надання оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги членам Спілки, в першу чергу інвалідам та сім'ям загиблих.

Пріоритети діяльності УСВА у звітний період

1. Участь у розробці нормативно-правової бази та сприяння органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики, створення державної системи реабілітації, лікування, протезування, зміцнення здоров’я та морально-психологічного стану ветеранів війни і сімей загиблих.
2. Практичне вирішення блоку соціальних проблем через надання всебічної моральної та матеріальної підтримки ветеранам війни, членам сімей загиблих, забезпечення засобами пересування, житлом, працевлаштування, організаційне та фінансове забезпечення навчання дітей загиблих.
3. Увічнення пам’яті загиблих, участь у реалізації заходів щодо розшуку військовополонених і тих, хто безвісті пропав та активне виховання у молоді та підлітків морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Вітчизни.
4. Висвітлення правди про афганську та інші зарубіжні війни, проявлений на них героїзм вихідцями з України, пропаганда героїко-патріотичної пісні.
5. Участь у політичному житті країни через входження у владу, що стає все актуальнішим.
6. Укріплення єдності УСВА, посилення внутріспілкової роботи.

Основні нормативні документи, підписані Президентом України за ініціативи УСВА, інших ветеранських організацій

“Про заходи щодо подальшого вдосконалення системи патріотичного виховання молоді, “Про заходи щодо посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”, ”Про Державну комплексну програму соціально-медичного забезпечення ветеранів війни на період до          2005 року”. 
З урахуванням пропозицій УСВА набрав чинності важливий нормативний акт Кабінету Міністрів України    “Про затвердження Порядку перерахування з Державного бюджету місцевим бюджетам субвенцій для будівництва житла громадян, їх цільового використання, визначення ціни житла та його розподілу”. 
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України

ЗІ СКЛАДУ УСВА ОБРАНІ ДЕПУТАТАМИ РАД:

обласних - ..................…................27
міських - ...........….........................81
районних у містах - ......................47
районних - ...............….................222
селищних - .....................................57
сільських - ......................…............77
міськими головами обрані - .......4
головами селищних Рад - ............2
головами сільських Рад - .........20

Кількісний склад учасників бойових дій в Афганістані


Станом на 01.01.2004 р.
1. Учасників бойових дій – 135.648
   з них інвалідів - .......…...........4.223
   Інвалідів І гр. - ...........…..........242
   Інвалідів ІІ гр. - .…..….............1.844
   Інвалідів ІІІ гр. - ...…................2.137
2. Членів сімей загиблих - ......1.640


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УСВА

Надання всебічної моральної та матеріальної підтримки ветеранам війни, членам сімей загиблих.
Сприяння у створенні державної системи забезпечення реабілітації, лікування, зміцнення здоров’я та морально-психологічного стану ветеранів війни і сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності.
Впровадження принципів вірності бойовим традиціям і братерству, ділового співробітництва між членами Спілки.
Увічнення пам'яті і подвигів ветеранів афганської та інших зарубіжних воєн і збройних конфліктів.
Участь у розробці законодавчих актів щодо соціального захисту ветеранів війни, сімей загиблих.
Активна політична діяльність, участь у виборах у відповідності до чинного законодавства.
Сприяння органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики щодо ветеранів війни та сімей загиблих, вирішення проблем їх працевлаштування, забезпечення житлом.
Господарська, комерційна діяльність шляхом створення фондів, підприємств, асоціацій і об'єднань згідно з чинним законодавством; сприяння їх різноманітній діяльності.
Участь у реалізації заходів щодо розшуку військовополонених і тих, хто безвісті пропав.
Активна участь у вихованні у молоді та підлітків високих морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Вітчизни.
Розвиток гуманітарних зв'язків з організаціями ветеранів війни України та іноземних держав.
Пропаганда військової пісні, як форми героїко-патріотичного виховання громадян  України, у першу чергу – молоді.

Кращі дитячі військово - патріотичні клуби у складі об’єднання “Майбутнє України”  

Військово-патріотичні клуби “Юний десантник” і “Сатурн” (м.Житомир) в яких зайняті близько 300 підлітків;  
ЦВМ “Вулкан”(м.Черкаси) – близько 500 підлітків, 
ВПК “Перевал” – (м. Світловодськ, Кіровоградської області) – 112  підлітків;  
ВСК “Блакить” (м. Свердловськ, Луганської області) – 118 підлітків, 
“Школа мужності”(м. Київ) – 216.

Проліковано хворих в госпіталі для воїнів-інтернаціоналістів “Лісова поляна” за період 1999 – 2003 роки.
Всеукраїнське дитяче патріотичне об’єднання “Майбутнє України”
Створено: в березні 1997 року.
Засновники: УСВА та ЦВМ “Вулкан” (м. Черкаси).
Структура: 100 клубів та центрів військово-спортивного та військово-патріотичного виховання в усіх регіонах.
Кількість курсантів – близько 100 тис. 
 

ПРИОРИТЕТИ УСВА:

- максимально продуктивне  використання виборів 2004 та 2006 років для значного посилення своїх політично-представницьких можливостей;
- участь в удосконаленні законодавства, посиленні нормативно-правових можливостей вищих та місцевих органів влади; 
- сприяння органам влади всіх рівнів у розвитку ефективної соціальної політики щодо ветеранів війни;
- надання всебічної індивідуальної моральної та матеріальної підтримки ветеранам війни, членам сімей загиблих; 
-  увічнення пам’яті загиблих;
- активна участь у вихованні у молоді та підлітків морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Вітчизни; пропаганда військово-патріотичної пісні;
- всебічна підтримка громадських організацій ветеранів-фронтовиків,  розвиток взаємодії співробітництва, гуманітарних зв’язків з організаціями ветеранів війни України та іноземних держав.

 СТРУКТУРА УСВА

                                                                                 

Документы                                              Ветеранские законы              

Контакты